Việc Ơi có 188 hồ sơ theo khu vực Quảng Nam

 Tìm hồ sơ


   
 
Bùi Ngọc Hoàng

  Bùi Ngọc Hoàng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Quảng Nam , Khánh Hòa , ...
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/02/2018

 Cập nhật : 07/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Đặng xuân huy hoàng

  Đặng xuân huy hoàng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/02/2018

 Cập nhật : 07/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Diễm My

  Nguyễn Thị Diễm My

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 năm 8 tháng
 :  5 năm 8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/02/2018

 Cập nhật : 06/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Trần Tấn Việt

  Trần Tấn Việt

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 5 tháng
 :  4 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/02/2018

 Cập nhật : 05/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Bảo Hưng

  Nguyễn Thị Bảo Hưng

 Lĩnh vực: 
 :  Nhân sự
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 5 tháng
 :  4 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/01/2018

 Cập nhật : 29/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Mỹ Thương

  Lê Thị Mỹ Thương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/01/2018

 Cập nhật : 29/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Phạm quốc thái

Phạm quốc thái

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,500,000 VNĐ
 :  3,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/01/2018

 Cập nhật : 27/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hà Chung

  Nguyễn Hà Chung

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 25/01/2018

 Cập nhật : 25/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thị Bích Ngọc

  Phạm Thị Bích Ngọc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 11 tháng
 :  2 năm 11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 16/01/2018

 Cập nhật : 16/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Thái Viết Vỹ

  Thái Viết Vỹ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
15,000,000 VNĐ
 :  15,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
14 năm 8 tháng
 :  14 năm 8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/01/2018

 Cập nhật : 15/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ