Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Quảng Nam có 8 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 8 ứng viên xin việc khu vực Quảng Nam

Trần Ngọc Đạt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Thị Kim Tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 4,500,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Hồ Thị Hạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/05/2019

Hoàng Thị Ngọc Mai
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng , Quảng Nam
 •   Lương: 23,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 02/05/2019

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/05/2019

Mai Quốc Bảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/04/2019

Nguyễn Thị Kim Nguyệt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/04/2019

Lương Thị Hà
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/04/2019