Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /  Quảng Nam có 50 hồ sơ được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 50 ứng viên xin việc khu vực Quảng Nam

 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/03/2020

Lâm Thị Mỹ Loan  - Excutive Player Development   

 • Kinh nghiệm: 2 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/03/2020

Lâm Thị Mỹ Loan  - ỨNG TUYỂN KHOÁ NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG   

 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/03/2020

Nguyễn Quang Chung  - Cv bản lý lịch công việc   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 17,250,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/02/2020

Phan Thị Diễm  - ĐƠN XIN VIỆC LÀM   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/02/2020

Nguyễn Thế Đông  - CV Xin Việc   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 10,005,000 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 14/02/2020

Nguyễn Thị Lan Nhi  - PG TSB Quảng Nam   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 2,147,483,647 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 14/02/2020

Lê Ngọc Tín  - Hồ Sơ Xin Việc   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 9,200,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/02/2020

Nguyễn Duy Thái  - Hồ sơ xin việc   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/02/2020

Thạch Mỹ Kỳ  - Sơ Yếu Lý Lịch   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 25,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 06/02/2020