Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Phú Thọ có 192 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 192 ứng viên xin việc khu vực Phú Thọ

Mùi Văn Minh
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Phú Thọ , Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/12/2018

NGÔ THỊ THU HUYỀN

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/12/2018

Nguyễn Thị Lệ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/11/2018

Hoàng Giang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/11/2018

Lưu quang chính
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/11/2018

Ngô Thị Ngọc Thu
 • Kinh nghiệm: 4 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Phú Thọ , Vĩnh Phúc
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/10/2018

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/10/2018

Nguyễn Anh Tuấn
 • Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/10/2018

Bùi hồng sơn
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/10/2018

Nguyễn Thị Kiều Trang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/10/2018