Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Phú Thọ có 3 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3 ứng viên xin việc khu vực Phú Thọ

Nguyễn Thị Minh Tâm
  • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
  •   Địa điểm: Phú Thọ
  •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 23/05/2019

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
  •   Địa điểm: Phú Thọ
  •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/05/2019

Ngô Hải Hoàng Linh
  • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
  •   Địa điểm: Phú Thọ , Quảng Ninh
  •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970