Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nước Ngoài có 12 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 12 ứng viên xin việc khu vực Nước Ngoài

Huỳnh nhật nam
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Mai Ngọc Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Ngô Minh Hảo

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/05/2019

TRƯƠNG VÕ THỊ THUỲ LINH

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/05/2019

Nguyễn Anh Khôi
Nguyễn Anh Khôi

Nguyễn Anh Khôi      Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/05/2019

Nguyen Van Khoai
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 200,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 08/05/2019

Lê đình lượng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 30,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/05/2019

Cao Nguyệt Ánh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/05/2019

Nguyễn Văn Trung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 30,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/04/2019

NGUYỄN DOÃN MẠNH
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/04/2019