Đang xử lý

 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: tại Ninh Bình

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 385 hồ sơ tại Ninh Bình

Kết quả tìm hồ sơ tại Ninh Bình 

nhân viên Sale - tư vấn - P.T.đức 

 • Kinh nghiệm: 4 năm 2 Tháng
 •  Nơi làm việc: Ninh Bình
 •  Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Kế toán Thu Ngân - Q.T.N.Mai 

 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •  Nơi làm việc: Ninh Bình
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

Phiên dịch tiếng Hàn - T.Q.Lợi 

 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •  Nơi làm việc: Ninh Bình
 •  Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 4 ngày trước

Nhân viên Hành chính nhân sự - T.T.M.Linh 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Ninh Bình
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 5 ngày trước

ke toan - P.Lê 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Ninh Bình
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. : 16/03/2023

Hành chính nhân sự - L.T.B.Loan 

 • Kinh nghiệm: 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: Ninh Bình
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 2 để xem

Cập nhật. : 06/03/2023

Chuyên viên tuyển sinh - B.V.Lượng 

  Mất 1 để xem

Cập nhật. : 27/02/2023

Nhân viên - Đ.V.Mạnh 

 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •  Nơi làm việc: Ninh Bình
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. : 22/02/2023

Nhân viên phụ trách Quy trình IATF - D.H.Mạnh 

 • Kinh nghiệm: 6 năm 2 Tháng
 •  Nơi làm việc: Ninh Bình
 •  Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. : 20/02/2023

công nhân sx bánh quy - H.Long 

  Mất 3 để xem

Cập nhật. : 17/02/2023