Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nha Trang có 15 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15 ứng viên xin việc khu vực Nha Trang

Lê Anh Tuấn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Bùi Nhật Phước Đức
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nha Trang
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Võ Ngọc Việt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nha Trang
 •   Lương: 14,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Trịnh Minh Nhật
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nha Trang
 •   Lương: 17,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/09/2019

Trần Kim Phượng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nha Trang
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/09/2019

Nguyễn Thị Hiền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nha Trang
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/08/2019

Nguyễn Thị Hiên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nha Trang
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/08/2019

Đặng Thị Thanh Huệ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nha Trang
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/08/2019

Hoàng Trần Như Ý
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nha Trang
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/08/2019

Nguyễn Thị Hồng Thắm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nha Trang
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/08/2019