Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Lạng Sơn có 86 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 86 ứng viên xin việc khu vực Lạng Sơn

Trần Hiền Giang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lạng Sơn
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Phạm Văn Thực
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nam , Lạng Sơn , ...
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/11/2018

Hà Thu Trang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lạng Sơn
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2018

Hà Mạnh Thảo
 • Kinh nghiệm: 3 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Lạng Sơn
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/11/2018

Triệu Quyết
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Lạng Sơn
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/11/2018

trần hồng phúc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lạng Sơn
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/11/2018

Hà Thu Trang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/11/2018

Vũ Ngọc Anh
 • Kinh nghiệm: 11 tháng
 •   Địa điểm: Lạng Sơn
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/11/2018

Vũ Thị Thuỳ Trang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lạng Sơn
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 13/10/2018

Thành KaKa
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Lạng Sơn
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/09/2018