Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: tại Lai Châu

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 109 hồ sơ tại Lai Châu

Kết quả tìm hồ sơ tại Lai Châu 

(Quản lý) - Lò Văn Minh 

 • Kinh nghiệm: 3 năm 6 tháng
 •  Nơi làm việc: Lai Châu
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 5 để xem

Cập nhật : 14/06/2022

Giáo dục, Đào tạo - Lò Văn Minh 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Lai Châu
 •  Lương: 30,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật : 18/05/2022

Tester - Min Thura 

  Mất 3 để xem

Cập nhật : 15/02/2022

(Cộng tác viên nhập dữ liệu hoặc bán hàng) - Lực Xuân 

 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •  Nơi làm việc: Lai Châu
 •  Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 2 để xem

Cập nhật : 12/02/2022

(Nhân sự Nhân viên kinh doanh giáo dục) - Nguyễn Thị Trang 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội, Lai Châu
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 để xem

Cập nhật : 12/12/2021

(Nhập dữ liệu testsale) - Đoàn Vi Anh 

 • Kinh nghiệm: 9 năm 1 tháng
 •  Nơi làm việc: Lai Châu
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 4 để xem

Cập nhật : 17/11/2021

Bán hàng, Kinh doanh - Bế Thị Minh Thu 

  Mất 1 để xem

Cập nhật : 15/11/2021

Bán hàng, Kinh doanh - Gì Thị Phượng 

  Mất 1 để xem

Cập nhật : 10/11/2021

Công nghệ sinh học - Trần Mạnh Cường 

  Mất 1 để xem

Cập nhật : 08/11/2021

Giáo dục, Đào tạo - Hoàng Thiên Trang 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Hải Dương, Lai Châu
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 để xem

Cập nhật : 21/10/2021