Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Kiên Giang có 13 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 13 ứng viên xin việc khu vực Kiên Giang

Nguyễn Văn Mót
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 7,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Phùng Cẩm Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Thuận
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Thị Cẩm Giang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/07/2019

Danh Teo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2019

Phan Hoài Thương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/06/2019

Lương Thị Huyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/06/2019

Nguyễn Thị Ngọc Huyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 4,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/06/2019

Nguyễn Thị Ngọc Huyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 4,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/06/2019