Việc Ơi có 104 hồ sơ theo khu vực Kiên Giang

 Tìm hồ sơ


   
 
Nghĩa Lê

  Nghĩa Lê

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 5 tháng
 :  1 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 6 ngày trước

 Cập nhật 6 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Ngọc Diễm

  Ngọc Diễm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
12,000,000 VNĐ
 :  12,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
12 năm 11 tháng
 :  12 năm 11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/01/2018

 Cập nhật : 15/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Phước Tiến

  Nguyễn Phước Tiến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/01/2018

 Cập nhật : 10/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Lê Nguyễn Hồng Chuyên

  Lê Nguyễn Hồng Chuyên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
1,000 USD
 :  1,000 USD
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 10/01/2018

 Cập nhật : 10/01/2018
 Mất 2 điểm để xem
Hồ Thị Gấm

  Hồ Thị Gấm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/01/2018

 Cập nhật : 09/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Đặng Chinh Nhân

Đặng Chinh Nhân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,500 VNĐ
 :  3,500 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/12/2017

 Cập nhật : 27/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Huỳnh Thị Mỹ Linh

Huỳnh Thị Mỹ Linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,500,000 VNĐ
 :  6,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 1 tháng
 :  2 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/12/2017

 Cập nhật : 20/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm thị cẩm viền

  Phạm thị cẩm viền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 4 tháng
 :  2 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/12/2017

 Cập nhật : 13/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Trọng Mẫn

  Nguyễn Trọng Mẫn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Kiên Giang , Cà Mau , ...
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm
 :  2 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/11/2017

 Cập nhật : 29/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Vân Thảo

  Nguyễn Thị Vân Thảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 9 tháng
 :  3 năm 9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/11/2017

 Cập nhật : 27/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ