Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Kiên Giang có 185 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 185 ứng viên xin việc khu vực Kiên Giang

Danh Thi My Duyen
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

DUNG HỒ THỦY
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Bùi Trần Thanh Tùng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/10/2018

Danh thị mỹ duyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/10/2018

Trần Thị Mỹ Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 6,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/10/2018

Nguyễn Thị Hoài Thương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/10/2018

Hà Hữu Tài
 • Kinh nghiệm: 4 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/10/2018

Vi Tân Kỳ
 • Kinh nghiệm: 3 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/10/2018

Phạm Thị Mai
Phạm Thị Mai

Phạm Thị Mai      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/10/2018

Phan Nhật Hào
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/10/2018