Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: tại Khánh Hòa

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 2523 hồ sơ tại Khánh Hòa

Kết quả tìm hồ sơ tại Khánh Hòa 

(Nhân viên kinh doanh) - Nguyễn Hà Vi 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Khánh Hòa
 •  Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật Hôm qua

Xây dựng - Lê Quốc Cường 

 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •  Nơi làm việc: Khánh Hòa
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 3 để xem

Cập nhật Hôm qua

Bán hàng, Kinh doanh - Phạm Quang Lâm 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Khánh Hòa
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 để xem

Cập nhật 2 ngày trước

(TRỢ LÝ LUẬT SƯ) - Phạm Thị Thúy Kiều 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Khánh Hòa
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 để xem

Cập nhật 3 ngày trước

(Sale, marketing) - Phan Thanh Tùng 

 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •  Nơi làm việc: Khánh Hòa
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 2 để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Kế toán, Kiểm toán - Nguyễn Thị Hồng Nhung 

 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •  Nơi làm việc: Khánh Hòa
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 2 để xem

Cập nhật 3 ngày trước

(Chuyên viên ) - Lan Anh Vũ 

  Mất 1 để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Xây dựng - Nguyễn văn Bình 

 • Kinh nghiệm: 8 năm
 •  Nơi làm việc: Khánh Hòa
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 4 để xem

Cập nhật 3 ngày trước

(Giáo viên Thông dịch viên ) - Trần Gia Linh 

  Mất 2 để xem

Cập nhật 3 ngày trước

(Gián sát trắc đạc) - Nguyễn mạnh cường 

 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •  Nơi làm việc: Khánh Hòa
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 2 để xem

Cập nhật 4 ngày trước