Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Khánh Hòa có 15 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15 ứng viên xin việc khu vực Khánh Hòa

Đỗ yến như
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 4,500 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/06/2019

Hồ Công Trung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/06/2019

Nguyễn Quốc Thịnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 10/06/2019

Hồ Công Trung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/06/2019

Huỳnh Lê Trúc Hân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2019

Trần phí thao
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/05/2019

Nguyễn Thị Thu Thuỷ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/05/2019

Ngô Thanh Hải
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/05/2019

Nguyễn Thị Thuỳ Dung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/05/2019