Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hưng Yên có 17 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 17 ứng viên xin việc khu vực Hưng Yên

Lê Anh Tuấn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/09/2019

Phan Thị Hằng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/09/2019

Đào Thanh Tầm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 6,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/09/2019

Cao Thị Ngọc Mai
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 4,500,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 30/08/2019

Nguyễn Viết Dũng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/08/2019

Nông Văn Đỗ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/08/2019

Phạm Văn Quý
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/07/2019

ĐỖ TRẦN TIẾN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/07/2019

Phạm thị hồng nhung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 6,500,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 21/06/2019

Nguyễn Thị Minh Ngọc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/06/2019