Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hải Phòng có 17 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 17 ứng viên xin việc khu vực Hải Phòng

Nguyễn Đức Bình
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 20 giờ trước

Trần Quang Hùng

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 30/05/2019

Vũ Đắc Sơn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2019

VŨ ĐẮC SƠN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2019

Đỗ Văn Cường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/05/2019

Trần Văn Toàn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 27/05/2019

Ashit Roy

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 26/05/2019

Phạm Duy Tùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 26/05/2019

Trần Văn Toàn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 23/05/2019