Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hải Phòng có 962 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 962 ứng viên xin việc khu vực Hải Phòng

TRần Hữu Vũ Lâm
 • Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 8 giờ trước

Nguyễn Văn Thái

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 9 giờ trước

Đồng Hoài Thương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 21 giờ trước

Phan Đông Hoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyễn Thị Thu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

NGUYỄN VĂN NAM
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Nguyễn Phan Thành Đạt

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Nguyễn Phan Thành Đạt

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Điêu Văn Thân

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/11/2018

Nguyễn Văn Cường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/11/2018