Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hải Phòng có 897 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 897 ứng viên xin việc khu vực Hải Phòng

Lương trác đông
 • Kinh nghiệm: 3 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 22,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 54 phút trước

Bùi Huy Hoàng
 • Kinh nghiệm: 9 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Phanh Dôn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Bùi Huy Hoàng
 • Kinh nghiệm: 9 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

phạm kỳ nam
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Đặng Quang Minh Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Huong Truong
 • Kinh nghiệm: 9 năm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 13,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Nguyễn Văn Quý
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/09/2018

Lê Thị Hiệp

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/09/2018

Ngô Minh Trung
 • Kinh nghiệm: 2 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội , Hải Phòng , ...
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/09/2018