Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hải Phòng có 30 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 30 ứng viên xin việc khu vực Hải Phòng

Chu Thị Huệ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/06/2019

Phạm Văn Khôi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 13,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/06/2019

Vũ thị thu hằng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/06/2019

Ninh Xuân Nam
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng , Hà Nội , ...
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/06/2019

Bùi Trung Kiên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/06/2019

Nguyễn Đức Bình
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/06/2019

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 30/05/2019

Vũ Đắc Sơn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2019

VŨ ĐẮC SƠN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2019

Đỗ Văn Cường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/05/2019