Việc Ơi có 45059 hồ sơ theo khu vực Hà Nội

 Tìm hồ sơ


   
 
Lê trung Dũng

Lê trung Dũng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
8 năm 1 tháng
 :  8 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 9 giờ trước

 Cập nhật 9 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
đặng trọng lương

  đặng trọng lương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 15 giờ trước

 Cập nhật 15 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Thị Phượng Vi

Bùi Thị Phượng Vi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
8,000,000 USD
 :  8,000,000 USD
 Kinh nghiệm: 
3 năm 4 tháng
 :  3 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 17 giờ trước

 Cập nhật 17 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Phan Nghĩa Hải

Phan Nghĩa Hải

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội , Hải Phòng , ...
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 11 tháng
 :  3 năm 11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 19 giờ trước

 Cập nhật 19 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Văn tiến hưng

Văn tiến hưng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 8 tháng
 :  3 năm 8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Phùng cao quyền

Phùng cao quyền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 6 tháng
 :  1 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Trọng Nghĩa

  Nguyễn Trọng Nghĩa

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
20,000,000 VNĐ
 :  20,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 năm 6 tháng
 :  6 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Du Mai Hương

  Du Mai Hương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 3 tháng
 :  1 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Lê Lâm

  Lê Lâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,500,000 VNĐ
 :  8,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Doãn Khánh Linh

  Doãn Khánh Linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 ngày trước

 Cập nhật 3 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ