Việc Ơi có 44470 hồ sơ theo khu vực Hà Nội

 Tìm hồ sơ


   
 
NGUYỄN HỮU TRÚC LÂM

  NGUYỄN HỮU TRÚC LÂM

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
700 VNĐ
 :  700 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 9 giờ trước

 Cập nhật 9 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Thanh Trà

  Nguyễn Thị Thanh Trà

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 16 giờ trước

 Cập nhật 16 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Trần Xuân Linh

  Trần Xuân Linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,500,000 VNĐ
 :  7,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 11 tháng
 :  3 năm 11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 17 giờ trước

 Cập nhật 17 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Trần Tú Anh

  Trần Tú Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Trịnh Hữu Tiến

  Trịnh Hữu Tiến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 tháng
 :  9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Hoàng Lan Anh

  Hoàng Lan Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,500,000 VNĐ
 :  7,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 6 tháng
 :  1 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Hằng

  Trần Thị Hằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 6 tháng
 :  2 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Văn Tiến

  Nguyễn Văn Tiến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
10 năm 2 tháng
 :  10 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Đặng Quang Nho

Đặng Quang Nho

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 ngày trước

 Cập nhật 3 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Hà Trọng Nam

  Hà Trọng Nam

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 ngày trước

 Cập nhật 3 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ