Việc Ơi có 44686 hồ sơ theo khu vực Hà Nội

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyen quoc dung

Nguyen quoc dung

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
7 năm 1 tháng
 :  7 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 5 giờ trước

 Cập nhật 5 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Kim Anh

  Nguyễn Thị Kim Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
20,000,000 VNĐ
 :  20,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
14 năm 4 tháng
 :  14 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 14 giờ trước

 Cập nhật 14 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn sơn công

  Nguyễn sơn công

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
8,500,000 VNĐ
 :  8,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 2 tháng
 :  4 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 18 giờ trước

 Cập nhật 18 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
LÊ VĂN MẠNH

  LÊ VĂN MẠNH

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
20,000,000 VNĐ
 :  20,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
20 năm 3 tháng
 :  20 năm 3 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật Hôm qua

 Cập nhật Hôm qua
 Mất 2 điểm để xem
Trung Nguyen

Trung Nguyen

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Khánh Hòa , Đồng Nai , ...
 Lương: 
25,000,000 VNĐ
 :  25,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 năm 9 tháng
 :  9 năm 9 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 2 điểm để xem
Nguyễn Ngọc Huyền

  Nguyễn Ngọc Huyền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
8,500,000 VNĐ
 :  8,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 1 tháng
 :  2 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Huyền Trang

  Nguyễn Thị Huyền Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
nguyễn hữu nghiêm

nguyễn hữu nghiêm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,500,000 VNĐ
 :  3,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 năm
 :  9 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Bằng

  Vũ Bằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 4 tháng
 :  1 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Chu Ngọc Linh

  Chu Ngọc Linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 ngày trước

 Cập nhật 3 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ