Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ  /  Kết quả tìm hồ sơ theo khu vực Gia Lai có 12 CV được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 12 CV xin việc theo khu vực Gia Lai

Nguyễn Thị Minh Thư  - Xin việc giảng dạy tiếng nhật   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/02/2020

Lê Thị Ngọc Huyền  - Nhân Viên   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 2,147,483,647 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 21/02/2020

Phạm Thị Oanh  - Xin việc   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/02/2020

Nguyễn thị thuỳ liên  - Đơn xin việc   

 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 19/09/2019

Đinh Phương Trinh   - Đinh Phương Trinh   

 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 3,500,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 18/09/2019

Lê công bình  - Đơn xin úng cử vị trí Chăm sóc khách hàng   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/09/2019

Trần Thị Anh  - Nhân viên   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019

Trần Thị Anh  - Nhân viên   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019

Trần công mẫn  - Xin việc làm   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 24/06/2019