Việc Ơi có 1159 hồ sơ theo khu vực Đồng Nai

 Tìm hồ sơ


   
 
Huyền Trang Đỗ

  Huyền Trang Đỗ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 15 giờ trước

 Cập nhật 15 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
LƯƠNG PHI HÙNG

LƯƠNG PHI HÙNG

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
13 năm
 :  13 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật Hôm qua

 Cập nhật Hôm qua
 Mất 1 điểm để xem
Hồ Nguyễn Thoại

Hồ Nguyễn Thoại

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật Hôm qua

 Cập nhật Hôm qua
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thùy Trang

  Trần Thùy Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn xuân Biên

Nguyễn xuân Biên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000 VNĐ
 :  7,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 ngày trước

 Cập nhật 3 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Trinh Dang Khoa

  Trinh Dang Khoa

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 năm 3 tháng
 :  9 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 4 ngày trước

 Cập nhật 4 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
đăng quang tài

  đăng quang tài

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 5 ngày trước

 Cập nhật 5 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Khắc Tân

  Nguyễn Khắc Tân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 3 tháng
 :  1 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 6 ngày trước

 Cập nhật 6 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
PHẠM THỊ BÍCH LOAN

  PHẠM THỊ BÍCH LOAN

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
8 năm 8 tháng
 :  8 năm 8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 6 ngày trước

 Cập nhật 6 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Thị Thanh Trang

  Vũ Thị Thanh Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 năm 11 tháng
 :  5 năm 11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 6 ngày trước

 Cập nhật 6 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ