Việc Ơi có 1225 hồ sơ theo khu vực Đồng Nai

 Tìm hồ sơ


   
 
NGUYEN HOAI TRANG

  NGUYEN HOAI TRANG

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Đồng Nai , Bình Dương , ...
 Lương: 
500 USD
 :  500 USD
 Kinh nghiệm: 
1 năm 5 tháng
 :  1 năm 5 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 2 điểm để xem
Lê Thị Vân

Lê Thị Vân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
11,000,000 VNĐ
 :  11,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 1 tháng
 :  1 năm 1 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 2 điểm để xem
Nguyễn Nguyên An

Nguyễn Nguyên An

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Đồng Nai , Bình Dương , ...
 Lương: 
18,000,000 VNĐ
 :  18,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 năm 8 tháng
 :  7 năm 8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 ngày trước

 Cập nhật 3 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Thu Xuân

  Nguyễn Thị Thu Xuân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 5 tháng
 :  4 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 4 ngày trước

 Cập nhật 4 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Thanh Sơn

  Bùi Thanh Sơn

 Lĩnh vực: 
 :  Nhân sự
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 10 tháng
 :  1 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 4 ngày trước

 Cập nhật 4 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thoại Giao

Trần Thoại Giao

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
22,000,000 VNĐ
 :  22,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 năm
 :  6 năm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật 5 ngày trước

 Cập nhật 5 ngày trước
 Mất 2 điểm để xem
Hải Lê

Hải Lê

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Đồng Nai , Bình Dương , ...
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 5 tháng
 :  1 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 5 ngày trước

 Cập nhật 5 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Ngọc Đan Thy

  Phạm Ngọc Đan Thy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 6 ngày trước

 Cập nhật 6 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Iris Nguyen

  Iris Nguyen

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Đồng Nai , Bình Dương , ...
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 7 tháng
 :  2 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 7 ngày trước

 Cập nhật 7 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Vi Thị Thanh Vân

  Vi Thị Thanh Vân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Đồng Nai , Bình Dương , ...
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 5 tháng
 :  1 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 7 ngày trước

 Cập nhật 7 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ