Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Đà Nẵng có 3293 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3293 ứng viên xin việc khu vực Đà Nẵng

Trần Phi Yến
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 13 giờ trước

Trần Thị Cẩm Giang
 • Kinh nghiệm: 3 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 14 giờ trước

Lê Văn Xuân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 15 giờ trước

Le quoc bao
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 16 giờ trước

Hoàng Thị Thơm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 17 giờ trước

Trần Văn Rin
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 17 giờ trước

Phạm Văn Đông
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng , Quảng Nam
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 17 giờ trước

Dương Thị Vường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng , Quảng Nam
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 17 giờ trước

Đỗ Thị Thanh Hương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 18 giờ trước

Lê Thành Nhân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua