Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Đà Nẵng có 3186 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3186 ứng viên xin việc khu vực Đà Nẵng

Nguyen Oanh
Nguyen Oanh

Nguyen Oanh - My CV     Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 40,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 16 giờ trước

Võ Thị Nguyetj Cầm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn thị ngọc ly
 • Kinh nghiệm: 5 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

NGUYỄN THỊ THANH QUẾ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyen Dinh Vincent
 • Kinh nghiệm: 3 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Nam Định , Khánh Hòa , ...
 •   Lương: 25,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Đồng Thị Ly
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

TRƯƠNG THỊ KIM KIỀU
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Phan Thị Ánh Thuỳ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Nguyễn Hoàng HIẾU
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước