Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Đà Nẵng có 263 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 263 ứng viên xin việc khu vực Đà Nẵng

Phan Nhật Linh
Phan Nhật Linh

Phan Nhật Linh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Lê Thị Bích Hạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Phạm Thị Hải Yến

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Đỗ Hữu Thiện

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Đỗ Thanh Trung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/06/2019

Trần ngọc thúy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2019

HUỲNH TÚ OANH
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2019

Nguyễn Thị Mỹ Nhạn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 4,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/06/2019

Đặng Thành Thiện
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 31/05/2019

NGUYỄN VĂN HÙNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2019