Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Đà Nẵng có 3065 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3065 ứng viên xin việc khu vực Đà Nẵng

Lê Chí Quang
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 18 phút trước

Mai Hoài Vũ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng , Quảng Nam
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 11 giờ trước

Đoàn Phan Thanh Nhã
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 16 giờ trước

Nguyễn Hoàng An
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 18 giờ trước

Nguyễn Trà My
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 24 giờ trước

Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Kinh nghiệm: 2 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Võ Thị Hoài Thương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

HUỲNH THUỲ HỒNG TRÂM
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Trần Thanh Thảo
 • Kinh nghiệm: 1 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Thị Lài
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước