Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Đà Nẵng có 2765 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 2765 ứng viên xin việc khu vực Đà Nẵng

Kim Nhàn Lê

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 23 giờ trước

Hồ Quốc Đạt

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Đoàn Thị Ngọc Yến
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

huỳnh phi hàng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Tăng Thị Kim Tuyển
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Huỳnh Quốc Vinh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Thị Thái Hoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh , ...
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Vũ Thị Hồng Hương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Phạm Thị Lên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam , Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước