Đang xử lý

 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: tại Cao Bằng

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 200 hồ sơ tại Cao Bằng

Kết quả tìm hồ sơ tại Cao Bằng 

Bán hàng - B.L.V.Bắc 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Cao Bằng
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 14 giờ trước

Nhân viên Duyệt đơn - D.T.T.An 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Cao Bằng
 •  Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Nhân viên Duyệt đơn - T.Đ.Nhân 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Cao Bằng
 •  Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Nhân viên Duyệt đơn - D.T.B.Ngoc 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Cao Bằng
 •  Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Nhân viên Duyệt đơn - D.T.Dat 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Cao Bằng
 •  Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Nhân viên Duyệt đơn - Đ.T.Đạt 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Cao Bằng
 •  Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Nhân viên Duyệt đơn - D.D.Hieu 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Cao Bằng
 •  Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Nhân viên Duyệt đơn - Đ.T..B.HuỆ 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Cao Bằng
 •  Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

Nhân viên Duyệt đơn - D.Ngọc 

 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •  Nơi làm việc: Cao Bằng
 •  Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 2 để xem

Cập nhật. 4 ngày trước

Nhân viên Duyệt đơn - Đ.đ.Hiệu 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Cao Bằng
 •  Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 5 ngày trước