Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Cao Bằng có 36 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 36 ứng viên xin việc khu vực Cao Bằng

Tình Xưa Nghĩa Cũ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cao Bằng , Lạng Sơn , ...
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/02/2019

PHÙNG DUY KHÁNH
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Cao Bằng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/02/2019

Hoàng Anh Tiệp
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Cao Bằng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/02/2019

Ma văn Phong
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cao Bằng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/01/2019

Nong van Trong
 • Kinh nghiệm: 12 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Cao Bằng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/01/2019

Đàm Hải Toàn
 • Kinh nghiệm: 10 tháng
 •   Địa điểm: Cao Bằng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/12/2018

Lương Thu Hương
 • Kinh nghiệm: 7 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Cao Bằng
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/11/2018

Trần Vĩnh
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Cao Bằng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/10/2018

Đàm Thu Hảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cao Bằng , Thái Nguyên , ...
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/09/2018

Ha hữu mưu
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Cao Bằng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/09/2018