Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Cần Thơ có 15 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15 ứng viên xin việc khu vực Cần Thơ

Đỗ Hữu Thiện
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang , Cần Thơ , ...
 •   Lương: 14,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 16 giờ trước

Dương Trọng Nhân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cần Thơ , Vĩnh Long , ...
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Mark Charlton

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Trần Tuyết Đan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cần Thơ
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/06/2019

Trần Thái Xuân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cần Thơ
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/06/2019

Nguyễn Thị Hồng Gấm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cần Thơ
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/06/2019

ĐẶNG THANH LIÊM
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cần Thơ
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/06/2019

Nguyễn Thị Thanh Tuyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cần Thơ
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/06/2019

Ashit Roy

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 26/05/2019

Bích Duyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cần Thơ
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/05/2019