Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Cà Mau có 123 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 123 ứng viên xin việc khu vực Cà Mau

Nguyễn Thanh Tuấn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Pham Văn Linh
 • Kinh nghiệm: 3 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Bạc Liêu , Cà Mau
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Vũ Ngọc Loan

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 08/02/2019

Quách Ngọc Hân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cà Mau
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/02/2019

Nguyễn Thị Như
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cà Mau
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/01/2019

Nguyễn Trọng Nguyễn
 • Kinh nghiệm: 2 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Cà Mau
 •   Lương: 6,600,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/01/2019

lê diễm my
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bạc Liêu , Cà Mau , ...
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/01/2019

Quách Tố Thanh
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Cà Mau
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/01/2019

Lê quốc khánh
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Cà Mau
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/01/2019

Lê Quốc Khánh
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Cà Mau
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/01/2019