Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bình Thuận có 175 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 175 ứng viên xin việc khu vực Bình Thuận

Bùi Cát Vũ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Thuận
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Trần Ngọc Diễm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Thuận
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Ngoc Nguyen
 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Bình Thuận
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/12/2018

NGUYỄN NHẬT VŨ
 • Kinh nghiệm: 5 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Bình Thuận
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/11/2018

Nguyen Duc Phong

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/11/2018

Nguyễn Lê Huỳnh Như

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/11/2018

Hồng Vinh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Thuận
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/10/2018

Nguyễn Thanh Sơn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/10/2018

Nguyễn toàn thắng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/09/2018

Nguyễn Đinh Thanh Thảo

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/09/2018