Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bình Phước có 147 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 147 ứng viên xin việc khu vực Bình Phước

NGUYỄN TẤN MINH

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/01/2019

Trần thị thuý vi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/01/2019

Trần Quốc Miền

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 14/12/2018

Nguyễn Hồ Tiến Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/12/2018

Lê Thị Sáng

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 21/11/2018

Vũ Thị Oanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/11/2018

Trần Thái Hưng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/11/2018

nguyễn thị như uyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/11/2018

Lê Xuân Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/10/2018

LÊ CÔNG TRỊNH

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/10/2018