Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bình Phước có 142 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 142 ứng viên xin việc khu vực Bình Phước

nguyễn thị như uyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Lê Xuân Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/10/2018

Nguyễn Thị Thanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/10/2018

LÊ CÔNG TRỊNH

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/10/2018

nguyễn thị bé
 • Kinh nghiệm: 2 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/10/2018

Nguyễn Thanh Sơn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/10/2018

Nguyễn Sĩ Cẩn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/10/2018

Nguyễn toàn thắng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/09/2018

Lê Hồng Kông
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/08/2018

Tu Nguyen Minh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/07/2018