Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bình Dương có 23 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 23 ứng viên xin việc khu vực Bình Dương

Lâm Tuong Vi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 100,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Đào Kim Khánh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/05/2019

Nguyễn Duy Tân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 3,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/05/2019

Hồ Kim Ngân

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/05/2019

Nguyễn Hữu Khoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/05/2019

Trịnh vănThắng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/05/2019

Trần Tấn Gíap

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/05/2019

Nguyễn Thành Tâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 14,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2019

Nguyễn Đức Duy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/05/2019

Trần Bá Hùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/05/2019