Việc Ơi có 2950 hồ sơ theo khu vực Bình Dương

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
-1 năm -1 tháng
 :  -1 năm -1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 ngày trước

 Cập nhật 3 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Huy Huấn

Nguyễn Huy Huấn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bình Dương , ...
 Lương: 
6,500,000 USD
 :  6,500,000 USD
 Kinh nghiệm: 
2 năm 10 tháng
 :  2 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 4 ngày trước

 Cập nhật 4 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Thị Trà My

  Vũ Thị Trà My

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
9,500,000 VNĐ
 :  9,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 4 tháng
 :  2 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 7 ngày trước

 Cập nhật 7 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Hồng Thu

  Lê Thị Hồng Thu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 năm 8 tháng
 :  9 năm 8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 7 ngày trước

 Cập nhật 7 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Cao Sỹ Đạt

  Cao Sỹ Đạt

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
600 USD
 :  600 USD
 Kinh nghiệm: 
3 năm 8 tháng
 :  3 năm 8 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 12/02/2018

 Cập nhật : 12/02/2018
 Mất 2 điểm để xem
BÙI THẾ ANH

  BÙI THẾ ANH

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
900 USD
 :  900 USD
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 10/02/2018

 Cập nhật : 10/02/2018
 Mất 2 điểm để xem
Lam Thanh Quang

  Lam Thanh Quang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Tây Ninh , Long An , ...
 Lương: 
13,000,000 VNĐ
 :  13,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
22 năm 6 tháng
 :  22 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/02/2018

 Cập nhật : 10/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Lê Trúc Linh

  Lê Trúc Linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Đồng Nai , Bình Dương , ...
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 09/02/2018

 Cập nhật : 09/02/2018
 Mất 2 điểm để xem
ĐẶNG THỊ LINH

  ĐẶNG THỊ LINH

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
10 tháng
 :  10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/02/2018

 Cập nhật : 08/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Trần Hoàng Thảo My

Trần Hoàng Thảo My

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 7 tháng
 :  1 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/02/2018

 Cập nhật : 05/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ