Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bình Định có 15 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15 ứng viên xin việc khu vực Bình Định

Đào Duy Quang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 9 giờ trước

Nguyễn Tuấn Cảnh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/08/2019

Nguyễn Thị Mỹ Ly
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/08/2019

Huỳnh ngọc duy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/08/2019

Nguyễn thị lan phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định , Kon Tum
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/08/2019

Phan Hồ Như
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/07/2019

Lê Thị Mai
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 5,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019

NGUYỄN ĐỨC TIẾN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2019

HUỲNH THỊ THANH HOÀNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2019

Trần thị phi thoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 20/06/2019