Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bình Định có 19 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 19 ứng viên xin việc khu vực Bình Định

Lê Thị Mai
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 5,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019

NGUYỄN ĐỨC TIẾN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2019

HUỲNH THỊ THANH HOÀNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2019

Trần thị phi thoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 20/06/2019

Đặng Thị Kim Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/06/2019

Nguyễn ngọc linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/05/2019

NGUYEN THI THUY CHINH ( BREEZY)
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 20,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 22/05/2019

Đặng Thị Mỹ Quyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 10/04/2019

Trần Phi Hải

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 13/01/2016