Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bắc Ninh có 110 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 110 ứng viên xin việc khu vực Bắc Ninh

Nguyễn Công Tuyến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 giờ trước

Lê Lan Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 15 giờ trước

Đinh Thị Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyễn văn tray tiến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

HÀ THUỲ DƯƠNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Nguyễn Công Hậu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Lê Trường Xuân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Giáp Thị Thùy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

阮氏草
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/07/2019

Nguyễn Thị Ngọc Liên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 13/07/2019