Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bắc Giang có 791 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 791 ứng viên xin việc khu vực Bắc Giang

Nguyễn Thị Hà
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 6,666 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Đỗ văn tính
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/06/2019

Nguyễn thị uyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 23/05/2019

Nguyễn Quang Hợp
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/05/2019

Phạm Văn Tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang , Bắc Ninh , ...
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/05/2019

Nguyễn Quang Vũ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/05/2019

Châu Thanh Trúc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/04/2019

Hoàng Văn Quyến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/04/2019

Nguyễn Văn Tiến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/04/2019

Lê Thị Trúc Ly
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/04/2019