Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bà Rịa - Vũng Tàu có 122 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 122 ứng viên xin việc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Thị Ngọc Nhị
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Ngô Thị Hồng Nhung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Bùi Văn Thái
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/06/2019

Mai Văn Lưu
Mai Văn Lưu

Mai Văn Lưu      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/05/2019

Võ Thanh Tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: 6,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/05/2019

Đỗ Thị Thanh Hoà
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/04/2019

Lê Thị Liên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/04/2019

Nguyễn Thị Kim Phượng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/04/2019

THÁI BÁ TÙNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/04/2019

Lê thị thanh vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/04/2019