Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ An Giang có 307 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 307 ứng viên xin việc khu vực An Giang

Nguyễn Văn Minh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/09/2018

Nghĩa Ngờ Nghệch
 • Kinh nghiệm: 4 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/09/2018

Nguyễn Minh Tiến

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/09/2018

Ngô Loan

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/08/2018

Phạm Thị Trúc Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang , Kiên Giang
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/08/2018

Tống Thanh Tài
 • Kinh nghiệm: 18 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/08/2018

Nguyễn Bình Phong

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/08/2018

Đào trâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/08/2018

Trần Thị Như Ngọc
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/08/2018

Nguyễn Văn Minh
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/08/2018