Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ An Giang có 307 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 307 ứng viên xin việc khu vực An Giang

Tan Tien Tien
 • Kinh nghiệm: 18 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/09/2018

Nguyễn Văn Tiến
 • Kinh nghiệm: 1 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 10,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/09/2018

Phạm Anh Khoa
 • Kinh nghiệm: 2 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: An Giang , Cần Thơ
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/09/2018

Phạm Văn Thắng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/09/2018

Võ Trọng Tình
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 6,800,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/09/2018

Võ Trọng Tình
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/09/2018

Tran van thich

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/09/2018

Nguyễn Thị Bảo Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 13,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/09/2018

Cao Ngọc Hương

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/09/2018

Trần Thành Truyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 10,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/09/2018