Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ An Giang có 307 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 307 ứng viên xin việc khu vực An Giang

Nguyễn Hồng Như Thuỳ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/01/2019

NGUYỄN LÊ HOÀNG DUY

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/01/2019

Nguyễn Thanh Duy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 3,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/2019

Nguyễn Thanh Quân

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/12/2018

Lê Thị Hồng Yến
 • Kinh nghiệm: 2 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: An Giang , Bình Dương
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/12/2018

Huỳnh Quế Trăm
 • Kinh nghiệm: 3 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: An Giang , Cần Thơ
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/12/2018

Lê Thị Ngọc Trâm

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/12/2018

Linda Trần
 • Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 3,100,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/12/2018

HUỲNH HOA ANH ĐÀO
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/12/2018

Trần Thị Kim Quyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 2,100,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/12/2018