Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ xu ly tinh huong có 498 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 498 ứng viên xin việc theo từ khóa xu ly tinh huong

Nguyễn Văn Khoa
 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 999,999 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 18 phút trước

HOÀNG THỊ MAI
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 giờ trước

Nguyễn thị thu trang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh , Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Quang Nhân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyễn Châu Minh Hiếu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Đỗ quang thắng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Phan Thị Thanh Vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Phạm xuân nữ
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

VŨ VĂN HẢO
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/01/2019

Hà Thúc Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 16,864,286 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/01/2019