Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ tu duy sang tao có 590 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 590 ứng viên xin việc theo từ khóa tu duy sang tao

Đỗ Đức Anh
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Bình Thuận
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Thị Minh Anh
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

nguyễn trung huy
 • Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Lụa
 • Kinh nghiệm: 1 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đặng thị lan anh
 • Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Thái Bình
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trang Ngô Thị
 • Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Thái Bình
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

PHƯƠNG THỊ NGỌC LOAN
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thị Trúc Giang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Bùi Lê Thành
 • Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Long An
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thị Ánh Hồng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970