Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ tu duy sang tao có 593 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 593 ứng viên xin việc theo từ khóa tu duy sang tao

Ngô Thuỳ Trang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/03/2019

Tô Cẩm Nhung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/03/2019

Nguyễn Ý Vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,500,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 09/03/2019

Lê Thị Nhạn Nhi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/03/2019

Nguyễn Thế Kỷ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/03/2019

Dũng Trần
 • Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/03/2019

Trần Bích Huệ
 • Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/03/2019

TRẦN NGUYỄN PHÚ HÀO
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/03/2019

Hà Thanh Sang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/03/2019

Vi Văn Tuyến
 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/03/2019