Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ ton trong doi tac có 413 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 413 ứng viên xin việc theo từ khóa ton trong doi tac

Bùi Duy tân
 • Kinh nghiệm: 4 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 11,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 giờ trước

Nguyễn Thành Duy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tây Ninh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Hoàng Tây
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 50,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Nguyễn Thành Luân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Phùng Thị Lan Hương
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,700,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Đặng Hà Ly
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Đỗ Thanh Trung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Chu Bảo Ngọc
 • Kinh nghiệm: 4 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,300,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Nguyễn Thanh Vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Kiều Phi Yến

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/03/2019