Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ tieng han có 252 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 252 ứng viên xin việc theo từ khóa tieng han

Vũ Trung Bão
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 13 giờ trước

Huynh thi kieu duyen

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Thị Hậu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Lý Thị Huyền Trang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Đặng Phượng Hà
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/03/2019

Phan Thị Thanh Như
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/03/2019

Bạch Hoàng Tiểu Yến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/03/2019

Nguyễn Văn Hậu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/03/2019

Bui thi lan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/03/2019

Phan Thị Mỹ Tiên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/03/2019