Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ tieng anh c có 124 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 124 ứng viên xin việc theo từ khóa tieng anh c

Trương Nguyễn Anh Thư
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Trần Anh Tấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/03/2019

Ngô Thu Huyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/03/2019

Đặng Bích Vân
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/02/2019

Võ thị ái linh
 • Kinh nghiệm: 3 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/02/2019

Bùi Thị Mười
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 26/02/2019

Huỳnh Thị Kim Hương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Yên
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/02/2019

Trần Hoàng Lộc

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 18/02/2019

Trần Thị Ngọc Trâm
 • Kinh nghiệm: 10 tháng
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/02/2019

Nguyễn Hoàng Phụng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/02/2019