Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ tieng anh b1 có 212 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 212 ứng viên xin việc theo từ khóa tieng anh b1

Kiều Văn Hùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Đỗ Thanh Trung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Trương Nguyễn Anh Thư
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Nguyễn Huyền Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/03/2019

Nguyễn Hữu Dương
 • Kinh nghiệm: 10 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/03/2019

Nguyễn Hữu Phú
 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/03/2019

Trương Thị Mộng Tuyết
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/03/2019

HÁN VĂN LỊCH
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/03/2019

Vũ Thị Huyền Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/03/2019

Trần Thành Công
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/03/2019