Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ thiet ke web có 176 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 176 ứng viên xin việc theo từ khóa thiet ke web

Nguyễn Văn Phong

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 08/03/2019

Nguyễn Vĩnh Nghi
 • Kinh nghiệm: 2 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Lâm Đồng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/03/2019

Trương Văn Huy
 • Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/02/2019

Nguyễn Thị Cúc Hương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/02/2019

Nguyễn Thị Ngọc Hân
 • Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/09/2018

Châu Thị Thúy Nhi

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/07/2018

Phạm Mai Khanh
 • Kinh nghiệm: 5 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/06/2018

Phạm Hồng Nhâm
 • Kinh nghiệm: 1 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/12/2017

Nguyễn Anh Thiện
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/09/2017

Duong Tan Hau

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/01/2017