Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ nghiep vu van phong có 340 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 340 ứng viên xin việc theo từ khóa nghiep vu van phong

Hồng Hạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/02/2019

NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/02/2019

Nguyễn hữu Hân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 18,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/02/2019

Vũ Hoàng
 • Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/02/2019

Nguyễn Thị Quỳnh
 • Kinh nghiệm: 6 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/02/2019

Lê Ngân
 • Kinh nghiệm: 1 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/02/2019

Trần Thị Thuỳ Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/02/2019

Phan Vũ Phương Quỳnh
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/02/2019

Phương Kiều Xuân
 • Kinh nghiệm: 6 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/02/2019

Lê Thị Thanh Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/01/2019