Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ lap trinh php có 177 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 177 ứng viên xin việc theo từ khóa lap trinh php

Nguyễn Văn Phước
 • Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Thừa Thiên Huế
 •   Lương: 25,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

tạ trung tín
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Đinh Trọng Hòa
 • Kinh nghiệm: 5 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 18,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/02/2019

Đoàn Bảo Ngọc
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/01/2019

Lưu Trần Khải Hoàn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/2019

Duy Huu IT

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 25/10/2018

Nguyễn Mộng Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/10/2018

Công Hoàng
 • Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 1,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/09/2018

Huynh Khoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/09/2018

Nguyễn Thanh Long
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/09/2018