Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   có 471 hồ sơ được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 471 ứng viên xin việc theo từ khóa

Albert Klein  - Albert Klein   

 • Kinh nghiệm: 20 năm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 23/03/2020

gregory muchinshi chisala  - laboratory technologist   

 • Kinh nghiệm: 2 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/03/2020

   VÕ THANH QUANG  - Production Manager   

 • Kinh nghiệm: 13 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 30,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 23/03/2020

Phạm Thị Trang  - CV XIN VIỆC   

 • Kinh nghiệm: 2 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/03/2020

Nguyễn Công Thắng  - Cv Thắng Công   

 • Kinh nghiệm: 6 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/03/2020

virang suresh dudakiya  - virang suresh dudakiya   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 23/03/2020

Hồ Văn Hạ  - Personal Information   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 23/03/2020

NGUYỄN HỮU HẬU  - NGUYỄN HỮU HẬU   

 • Kinh nghiệm: 5 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/03/2020

Karissa Emma Surette  - Innovative Educator and Bilingual Spokesperson   

 • Kinh nghiệm: 15 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 23/03/2020

Ali Habeeb Hashim Mahmoud  - Civil & BIM Engineer   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 92,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 22/03/2020