Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ  /  Kết quả tìm hồ sơ: it help desk
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Tìm hồ sơ: ViecOi có 55 hồ sơ it help desk

   Trần Duy Chiến  - IT   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Thái Bình
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 9 điểm để xem

Cập nhật : 17/07/2020

TRẦN VĂN XUYÊN  - bảo trì máy tính.   

 • Kinh nghiệm: 18 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 12 điểm để xem

Cập nhật : 14/07/2020

   Vũ Văn Hoàng  - CNTT   

 • Kinh nghiệm: 10 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 12 điểm để xem

Cập nhật : 14/07/2020

   Trần Hữu Đạt  - IT   

 • Kinh nghiệm: 2 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 9 điểm để xem

Cập nhật : 13/07/2020

   Trương Cẩm Liệt  -  IT Support Helpdesk   

 • Kinh nghiệm: 6 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 12 điểm để xem

Cập nhật : 09/07/2020

   Nguyễn Lê Công Hậu  - Trợ lý cá nhân Phân tích mảng dữ liệu   

 • Kinh nghiệm: 9 tháng
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 09/07/2020

   Phạm Hoài Nam  - Viễn thông, IT phần cứng   

  Mất 12 điểm để xem

Cập nhật : 03/07/2020

   Nguyễn Công Hậu  - fontent wordpress   

 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 9 điểm để xem

Cập nhật : 03/07/2020

   Lô Văn Dưng  - Nhân Viên IT   

 • Kinh nghiệm: 9 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 6 điểm để xem

Cập nhật : 02/07/2020

   Lê Quang Mai  - IT Help Desk   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 02/07/2020