Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ giao tiep va tao lap quan he có 399 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 399 ứng viên xin việc theo từ khóa giao tiep va tao lap quan he

Dương Thị Ni Ni
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 giờ trước

Lợi Trí Mẫn
 • Kinh nghiệm: 4 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 11 giờ trước

Mạch Thị Ngọc Trâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 25,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Nguyễn Thành Duy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tây Ninh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Nguyễn Quốc Tuấn
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Thị Thu Huyền
 • Kinh nghiệm: 19 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyễn Mạnh Cường
 • Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyễn Thị Hậu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Đỗ Thuỵ Ái Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Phạm Việt Đức
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước