Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ giai quyet van de có 1534 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1534 ứng viên xin việc theo từ khóa giai quyet van de

Nguyễn Mộng Tiên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 16 giờ trước

Nguyễn Thị Kim Quy
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 17 giờ trước

Luu thi minh trâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 22 giờ trước

Nguyễn Thị Mỹ Ngân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Nguyễn Đỗ Hoàng Ngân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Đức Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Hoàng Duy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Tấn Đặng
 • Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,700 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Trần văn huy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Ninh Thuận
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Trần Quốc Miền

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước