Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ co kinh nghiem có 1890 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1890 ứng viên xin việc theo từ khóa co kinh nghiem

Đinh Thị Hạnh Chi
 • Kinh nghiệm: 2 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 2 giờ trước

Hoàng Thị Bích Tiền
 • Kinh nghiệm: 3 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Tây Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 giờ trước

Nguyễn Công Nguyên
 • Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 15 giờ trước

LƯ QUANG THIÊN PHÚ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 17 giờ trước

Nguyễn phước thịnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 18 giờ trước

Phạm Thị Kim Ngân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 18 giờ trước

Nguyễn Phú Khang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 20 giờ trước

Trần Tấn Thạch
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 20 giờ trước

Nguyễn Thị Hoàng Ánh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 24 giờ trước

Nguyễn Thị Kim Phụng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 24 giờ trước