Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ chung chi chuyen nganh có 615 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 615 ứng viên xin việc theo từ khóa chung chi chuyen nganh

Phạm Ngọc Quản
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 11,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 giờ trước

Nguyễn mạnh hà
 • Kinh nghiệm: 11 tháng
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 giờ trước

Bùi Thị Hồng Gấm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 12 giờ trước

Bùi Thị Lan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Triệu Thành Luân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Vũ Thanh Lịch
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Trịnh Ngọc Đạt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Phan Thanh Hải
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Tĩnh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Phan Duy
 • Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyễn Văn Thạch
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước