Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ chiu trach nhiem trong cong viec có 3722 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3722 ứng viên xin việc theo từ khóa chiu trach nhiem trong cong viec

Phạm Thị Ngọc Hân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 4 giờ trước

HOÀNG THỊ MAI
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 giờ trước

NGÔ VĂN DIỆN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 giờ trước

Nguyễn Thanh Lộc
 • Kinh nghiệm: 2 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 giờ trước

Đặng Kim Thoa
 • Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 11 giờ trước

Trần Ngọc Phương Lan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 16 giờ trước

Nguyễn Trung Kiên

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 16 giờ trước

Lý Ái Nhiêu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 16 giờ trước

Nguyễn Đăng Hoàng Lâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 43,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 19 giờ trước

Nguyễn Trung Kiên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 20 giờ trước