Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ chiu ap luc cao có 2387 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 2387 ứng viên xin việc theo từ khóa chiu ap luc cao

Trân Ngọc Ái
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 1 giờ trước

NGUYỄN THANH HÀ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 1 giờ trước

Nguyễn Thị Mỹ Châu
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 giờ trước

Nguyễn Thị Tuyết Ngọc
 • Kinh nghiệm: 2 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 giờ trước

Nguyễn Thị Lệ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 giờ trước

Hà Thúc Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 16,864,286 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 8 giờ trước

Nguyễn Tiến Thành
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 25,000,009 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 11 giờ trước

Bùi Ngọc Cẩm Trang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 13 giờ trước

Nguyễn Thị Huyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 14 giờ trước

VUONG DAC CUONG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 15 giờ trước