Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ bao hiem có 145 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 145 ứng viên xin việc theo từ khóa bao hiem

Nguyễn hoàng hải
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Trương Thị Thanh Thuỷ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 60,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Lê Tiến Nam
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/03/2019

Trần Bích Huệ
 • Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/03/2019

Nguyễn Thuỷ Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/03/2019

Trương Thị Anh Đào
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Bình
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/02/2019

Nguyễn Thị Kim Phụng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/02/2019

Nguyễn Minh Lợi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/02/2019

Huỳnh Thị Kim Hương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Yên
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/02/2019

Đồng Thị Thu Sang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/02/2019