Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ bang lai b2 có 581 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 581 ứng viên xin việc theo từ khóa bang lai b2

Hoàng Nguyễn
 • Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 giờ trước

Trương Thạch Hoàn Ánh Thảo
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 giờ trước

Lý Thị Thu Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Trà Vinh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

NGUYỄN VIỆT DUY
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 700 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Phạm Tấn Vinh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Trần Văn Rin
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Trần Quý Dũng
 • Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Thái Bình
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Đinh Hoàng Bách
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyễn Quang Minh
 • Kinh nghiệm: 2 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Trần Xuân Chính
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nam Định
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước